Ekonomi

TARSİM’e taahhüt edilecek “fazla hasar desteği” prim oranları belirlendi

Devlet tarafından Tarım Sigortaları Havuzu’na (TARSİM) taahhüt edilecek zarar fazlası prim oranları belirlendi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tarım Sigortaları Kanunu’nun ilgili yönlerine ilişkin olarak Tarım Sigortaları Havuz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Risk Paylaşımı ve Reasürans Planı uyarınca, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından akdedilen sigorta sözleşmelerinden doğan ulusal ve uluslararası piyasalara aktarım 1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri ​​arasındadır. Gerçekleşmemiş risklerin hasar prim oranı belirlenmiştir.

Havuz üstü kısım için yüzde 80 ile 95 arasında, havuzun taşıdığı kısım ve havuzu tedarik eden sigorta şirketleri için yüzde 200’ün üzerinde, bitki artefaktları, hayvan hayat branşlarında şap hastalığı donma riskine münhasıran, ek hastalık ve terör riskleri ile sera ve su işleri. Şubelerinin yüzde 200’den fazlası için, münhasıran köy bazlı kuraklık verim sigortası ile ilgili olarak, yüzde 200’ü aşan kısım için, hasar fazlasını prestijle tamamlamayı taahhüt etmiştir.

Hasar matrahının aşılmasına ihtiyaç duyulması halinde, söz konusu bedel Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin ilgili düzenlemesinden Tarım Sigortaları Havuzuna aktarılır.

Karar, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Öte yandan, Tarım Ürünlerinin 5300 Sayılı Tarım Ürünlerinin Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Durumunda Destek Ödemelerinin Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklikle kararda yer alan “üretici kuruluş” tanımının kapsamına “Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Kanununa tabi tarımsal satış kooperatif ve birlikleri” eklendi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu